PRVÉ VOJENSKÉ MAPOVANIE – zaujímavosti o ktorých ste netušili

3 februára, 2023

Staré mapy

Podkladom prvého vojenského mapovania sa stala Müllerova mapa Moravy zväčšená do mierky 1:28 800. Dôstojníci vojenskej topografickej služby prechádzali krajinu na koni a mapovali metódou „a la vue“ = „od oka“, tj. jednoduchým pozorovaním v terénu.

Predmetom mapovania boli všetky vojensky dôležité objekty: komunikačné siete v celom rozsahu (diaľnice, poľné a lesné cesty, haťové cesty cez močiarovú pôdu, pešiny, cestičky…), budovy (obytné domy, kostoly, mlyny, zámky, významné budovy…), u mestách a mestských hradieb, ďalej vodná sieť (pramene, studne, kanály, rybníky, rieky, potoky…) so všetkými mostami, prievozmi a brodmi, taktiež lesy, ktoré sa rozlišovali podľa hustoty porastu, stromy pozdĺž ciest i vodných tokov, lúky, pastviny a orná pôda. Rukopisná kolorovaná sekcia 12 ukazuje južné okolie Rýmařova (Römerstadt) až k Šumvaldu (Schönwald), Těchanovu (Zechau) a Veveří (Eichhorn).

Neoddeliteľnou súčasťou a pýchou každého hrdelného súdu boli šibenice. Tá rýmařovská, v mape zachytená juhozápadne od mesta, mala murovaný základ s tromi drevenámi piliermi navzájom prepojenými trámami. Stála na temene kopca Galgenberg (Šibeniční vrch) pri stredovekej ceste k hradu Strálek (Strolek). Táto cesta na území mesta po vojne pomenovaná Stralecká, sa predtým menovala Galgengasse – Šibeniční.

Pozorný čitateľ si iste všimol ďalšie šibenice v mape. Jedna z nich – obyčajná drevená s dvomi stĺpmi-stávala juhozápadne od Horního Města (Bergstadl), ďalšiu lokalizujeme južne od Rýžoviště (Braunseifen).

Veľkú pozornosť venovali vojenskí kartografi kostolom, ktoré sú vo všetkých prípadoch zachytené výraznou ozdobnou kresbou. Môžeme tak obdivovať renesančný kostol Tří pánů v Břidličné (Fridland) z roku 1577, kostel sv. Šimona a Judy v Těchanově (Zechau) alebo rímskokatolícky kostol Panny Márie Snežnej v Rudě (Teutsch Eisengerg) spolu s nadväzujúcou krížovou cestou so 14 zastaveniami vedúcimi na Křížový vrch (Calvariberg). V poznámkach, pripojených vždy na pravý okraj listu, sa môžeme dočítať o počte sedliakov (Bauern) a mešťanov (Burger), remeselníkov (Hausler) a počte ustajnených koní (Pferde) v príslušných obciach. 

1764-1768, rektifikácia 1780-83. Laboratórium geoinformatiky FŽP UJEP.

Zdroj: Historický atlas Euroregionu Praděd, 2022