02.01. 2023 J+M Kov./V+H Kub.

30 januára, 2023

Kamaráti všetkých turistických trás – bez máp by sme už neboli tu.