06.02. 2023 ZŠ SSV BB

Ďakujeme za skvelú príležitosť i prednášku spojenú s tvorivými dielňami.