08.11. 2022 ZŠ s MŠ Priechod

Ďakujeme za pútavý výklad, ktorý upútal naše deti.