12.9.2023 Žiaci zo Základnej školy Ľubietová

ďakujeme za všetky zaujímavé aktivity.