16.08. 2022 rod. Búdová

Ďakujeme za krásne ukážky z histórie tvorby máp ako aj súčasné „výtvory“ a techniky a tiež veľmi milý sprievod 🙂 rod. Búdová