16.08. 2022 Zariadenie pre seniorov Jeseň

Ďakujeme za pekný zážitok. Za tú mravenčiu prácu. Ďakujeme, zaslúžite si obdiv.