17.01. 2023 ÚTV seniortour

Ďakujeme za fundovaný a zaujímavý výklad. Máte to tu super. Za seniorov ÚTV seniortour.