27.07. 2022 Stará Turá, Liptovský Mikuláš

7 septembra, 2022

Bolo to pekné, zaujímavé a ďakujeme. Komorné, ale plné informácií. Super!!
Ďakujeme za zanietený sprievod.