4.8.2023 Rodina Petríková a Gaššová

7 augusta, 2023

Nádherná, zaujímavá prehliadka a prezentácia s milou a vtipnou pani sprievodkyňou.