4.8.2023 Rodina Petríková a Gaššová

Nádherná, zaujímavá prehliadka a prezentácia s milou a vtipnou pani sprievodkyňou.