8.9.2023 Janko

Veľmi ma zaujali mapy, ale aj simulátor bol veľmi simulátor.