8.9.2023 Janko

12 septembra, 2023

Veľmi ma zaujali mapy, ale aj simulátor bol veľmi simulátor.