Blanka, Veronika, Martin a Dávid

24 septembra, 2020

06. 07. 2020 Pondelok – lepšie ako sedieť v práci 🙂 Navodilo nám to všetko spomienky na školu. Najmä tú vysokú (geografia PriF UK). Mapy sú vzácne, nevyhadzujú sa, rovnako ako ani knihy. Pomôžu i potešia. Mapy máme radi napriek vymoženostiam techniky. Ďakujeme, je to výborné miesto. PS: (viac navigačných a propagačných tabúľ poprosím – nie billboardy:) )