Návštevníčka múzea Danielka

24 septembra, 2020

Najviac sa mi páčil piesok a kopala som modré dieri a robila som aj biele kopce.