Návštevníčka múzea Danielka

Najviac sa mi páčil piesok a kopala som modré dieri a robila som aj biele kopce.