Rodina Dulákovcov

21 septembra, 2020

V múzeu sa nám veľmi, veľmi páčilo. Zaujímavá bola oblasť s pieskom a tiež možnosť byť na chvíľku kartografom cez program v počítači. Zaujali nás aj exponáty, najmä rôzne atlasy, a tiež informácie o tom, ako vlastne mapa vytvára. A páčilo sa tu aj môjmu bratovi, ktorý mapy nemá rád.Určite odporúčame navštíviť aj širokej verejnosti.