Úžasné múzeum a ešte viac úžasnejšia kurátorka. Ďakujeme za ústretový prístup voči nám nepočujúcim. To sa málokedy vidí. Ďakujeme! Vojtechovskí

21 júla, 2021