Rok 2022 v Slovenskom múzeu máp

12 januára, 2023

Zaujímavosti

Drahí priatelia, sledovatelia a nadšenci máp,
naše Slovenské múzeum máp v uplynulom roku pozdvihlo niekoľko noviniek a atrakcií. Prostredníctvom článkov na rôznych známych webových portáloch, v regionálnych, ale aj celoštátnych rozhlasových či televíznych reportážach, dokonca článkoch v časopisoch a denníkoch sa o našom múzejnom zariadení dozvedá veľké množstvo ľudí.

Čoraz väčšiu obľubu získava múzeum pri školských exkurziách, keď sa k nám tie isté školy no s inými ročníkmi vracajú. Rodinky s deťmi sú zase nadšené tým, ako je expozícia spravená, aká je interaktívna a zároveň zaujímavá aj pre deti. Niektorí u nás dokážu stráviť aj 3 hodiny bez jedinej minúty, aby sa nudili. Iní sa k nám opakovane prídu pozrieť čo máme nové, čo nám pribudlo, čo môžu obidovať či vyskúšať si. A práve toho nie je za rok 2022 málo.

Záhadná skrinka pred múzeom
Pred budovou múzea sme osadili jedinečný a neobvyklý mapomat spolu so záhadnou skrinkou. Mapomat je vlastne automat na mapy. Turisti v ňom nájdu vyše 20 turistických aktualizovaných máp od VKU Harmanec. Pri mapomate sa nachádza aj skrinka, v ktorej môžu okoloidúci nájsť knihy či mapy zadarmo. Ide najmä o poškodené a znehodnotené produkty, ktoré sa poškodili pri preprave.

O mapách rozprávajú aj steny
Pre individuálne návštevy a málopočetné skupinky je v múzeu k dispozícii audiosprievodca. Prerozprávaný odborný výklad si môžu návštevníci v pokoji vypočuť naskenovaním QR kódov umiestnených na jednotlivých stanovištiach.

Vyfikundácie vo virtuálnom pieskovom modeli, alebo ako obohatiť prednášku pre žiakov
V dnešnej dobe je potrebné mládež čo najviac zaujať. Či je to pri vysvetľovaní učiva alebo pri školských exkurziách, ktoré majú deti vzdelávať. U nás v múzeu máme obmedzenú kapacitu a tak školské skupiny v počte do 25 žiakov sa u nás dokážu zabaviť a niečo nové naučiť aj počas 2 hodín pobytu v múzeu.
Každá skupina/ ročník má výklad prispôsobený. Preto sme v tomto období vymysleli zlepšenia interaktivity počas výkladu. V pieskovom modeli sme nainštalovali zopár pomôcok, ktorými dokážeme lepšie vysvetliť učivo týkajúce sa napríklad tvarov reliéfu. Tak môžu deti pozorovať čo sa deje so sopkou pred jej vybuchnutím a čo vznikne po jej výbuchu, ako vzniká dolina ľadovcového typu, čo sa v krajine stane, keď nastane zemetrasenie alebo ako vplýva na tvar reliéfu veterná činnosť.

V múzeu máp si môžu návštevníci zalietať s nohami pevne na zemi
Letecký simulátor
Najnovšou novinkou a doslova atrakciou sa stal letecký simulátor, ktorý je umiestnený v novej prispôsobenej miestnosti na prvom poschodí budovy Slovenského múzea máp. Túto interaktivitu môžeme mať k dispozícii vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK a v spolupráci s OOCR Stredné Slovensko. Používanie leteckého simulátora je pre návštevníkov sprístupnené od 27. októbra 2022 za poplatok (4€/15 min).
Vďaka simulátoru môžu návštevníci preletieť a spoznávať celý Banskobystrický kraj, Slovensko, dokonca celý svet s nohami pevne na zemi. Simulátor ponúka návštevníkom možnosť virtuálne pilotovať rôzne typy lietadiel od malých jednomotorových, cez bojové stíhacie až po veľké dopravné lietadlá. Microsoft Flyight Simulator veľmi reálne zobrazuje krajinu a najväčší zážitok máte, keď si nasadíte VR okuliare – okuliare na virtuálnu realitu. Vtedy máte totožný pocit, akoby ste sám sedel v kokpite lietadla a vznášal sa nad krajinou. Súčasťou simulátora sú reálne ovládacie prvky z konkrétneho typu lietadla Cessna a pilotná sedačka.

Vzácne kartografické pomôcky a originály historických máp
Nedávno sme do expozície získali vzácne originály historických máp ako aj kartografických pomôcok po Otakarovi Rumlovi ako jedného zo zakladateľov VKU Harmanec.
V expozícii venovanej histórii Vojenského kartografického ústavu Harmanec môžu návštevníci obdivovať kartografické pomôcky, ktoré sa využívali pri aktualizácii vojenských mapových diel od roku 1948. Originály historických máp pochádzajú z rokov 1834 až 1897. Mapy nachádzajúce sa v expozícii múzea:
1834 – všeobecná mapa rakúskych cisárskych štátov od autora: Carla Ferdinanda Weilanda
1847 – titulný mapový list Uhorského kráľovstva. Celá mapa pozostáva z niekoľko desiatok mapových listov a vychádza zo Všeobecnej mapy uhorského kráľovstva (Mappa generalis regni Hungariae) od Jána Lipského. Počas obdobia boja za slobodu (1848-1849) neboli k dispozícii podrobné mapy, preto sa táto mapa použila na plánovanie maďarských bojovách operácií.

1851 – titulný list topografickej mapy pozostávajúcej z 53 listov. Zaujímavosťou mapy je jej mierka vo viedenských siahach. 1 palec=1200 viedenských siah. Táto mapa bola zhotovená Rakúskym vojenským zemepisným ústavom vo Viedni.

1897 – všeobecné mapy nemeckých štátov Belgicka, Holandska, Švajčiarska.

Nové zbierkové predmety a geodetické prístroje

Zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity Bratislava sme nadobudli niekoľko geodetických meračských prístrojov, ktoré sa používali pri geodetických prácach. Taktiež nám pribudli vojenské mapové listy v rozličných mierkach, ktoré boli reambulované. Po roku 1918 sa mapy reambulovali – čiže pôvodné nemecké názvoslovie sa menilo na české či slovenské.

Prvá špecializovaná výstava v múzeu máp na tému vojenskej histórie spojenej
s kartografiou

Kartografia prepojená s vojenskou históriou

V druhej polovici novembra sme mali štátny sviatok, ktorý je pamätným dňom boja za slobodu a demokraciu. Bol to nielen začiatok nežnej revolúcie, ktorá zvestovala pád totalitného režimu, ale spojený je aj s rokom 1939. V tomto roku nacisti zatvorili vysoké školy v protektoráte Čechy a Morava ako reakciu na protesty študentov. My sme si tento sviatok pripomenuli vystavenými exponátmi z vojnového obdobia.

Vojenskú uniformu si mohli návštevníci aj obliecť

Slovenské múzeum máp je známe svojou interaktivitou a zážitkovou expozíciou. Nachádzajú sa v ňom zbierkové predmety, ktoré je možné chytiť či vyskúšať si. Počas trvania výstavy v múzeu máp bolo možné exponáty chytiť do ruky, či si ich dokonca aj obliecť. Reálne uniformy štyroch vojakov či repliky zbraní si návštevník mohol vyskúšať aj sám. Interaktivitu a možnosť vystavené exponáty obdivovať nielen zrakom, ale aj hmatom sme chceli ponechať aj v prípade novej výstavy. Za sprístupnenie vystavených historických exponátov a komplexnosť výstavy patrí veľké poďakovanie Klubu vojenskej histórie Dolina.

V nasledujúcom roku chceme so špecializovanými výstavami pokračovať na rôzne témy. Niektoré z nich Vám prezradíme už teraz:
-ručne maľované mapy a výstava maľovaných obrazov,

-letecké mapy a výstava leteckých fotografií,

-jaskynné mapy,

-banícke mapy a výstava minerálov ….