Slovenské múzeum máp je otvorené aj počas epidémie koronavírusu. Dnes ho už každý môže navštíviť virtuálne

26 marca, 2020

Novinky

Slovenské múzeum máp v obci Kynceľová neďaleko Banskej Bystrice, ktoré nemá v strednej Európe obdobu, môžete navštíviť aj v čase epidémie COVID-19 pohodlne z gauča vašej obývačky. Múzeum na svojej webovej stránke spustilo online prehliadky o tom, čo všetko v ňom možno zažiť a vidieť.

„Hoci sú kvôli koronavírusu zavreté školy a obmedzené voľno-časové aktivity pre deti i dospelých, chceme, aby zážitky a vedomosti, ktoré u nás môžu nájsť milovníci geológie i geografie či široká odborná a laická verejnosť, nezapadli prachom. Využívame interaktivitu, ktorá je pre naše múzeum povestná a v tomto období spúšťame online prehliadky jediného múzea máp v Strednej Európe,“ hovorí Milan Paprčka, majiteľ a riaditeľ vydavateľstva turistických a maľovaných máp a fotografických publikácií o Slovensku a Českej republike a riaditeľ Slovenského múzea máp v Kynceľovej.

Bojujú aj proti úzkosti

Slovenské  múzeum máp sa  touto online  aktivitou zaradilo k najznámejším múzeám, ako sú British Museum v Londýne či Pergamonmuseum v Berlíne.„Viaceré kultúrne zariadenia na Slovensku sú kvôli novodobej pandémii zatvorené, my sme tu však naďalej pre tých, ktorí radi cestujú, no teraz sa svojej záľube venovať nemôžu. Sme tu aj pre žiakov a ich rodičov, ktorí sa v tomto čase vzdelávajú doma. Múzeum vidím ako živú, dýchajúcu vec – tá umožňuje vyjadriť vašu zvedavosť a zmysel pre dobrodružstvo, a to aj prostredníctvom online prehliadky. Som presvedčený, že pozitívne informácie a vzdelávanie širokých vrstiev obyvateľstva sú v týchto úzkostných časoch potrebnejšie ako kedykoľvek predtým,“ pozýva na netradičnú prehliadku Slovenského múzea máp v Kynceľovej jeho riaditeľ Milan Paprčka. Každý, kto je kvôli koronavírusu v karanténe či len preventívne doma, sa môže pohodlne usadiť sa na pohovku, kliknúť na Sprievodcu múzeom máp na YouTube alebo na Facebooku a čaká ho zaujímavé dobrodružstvo  z oblasti geológie a geografie.

Dejiny či kartografické základy pre tvorbu mapy

Virtuálna prehliadka je zložená zo štyroch častí, ktoré budú postupne pribúdať na YouTube kanáli a facebookovej stránke tejto kultúrnej inštitúcie. Návštevníci sa po zhliadnutí prvej a druhej časti dozvedia viac o dôležitých míľnikoch mapovania vo svete i na Slovensku.„Počas virtuálnej návštevy nášho múzea získajú informácie o histórii a výnimočnosti kartografie na slovenskom území i v celom svete. Okrem iného napríklad aj o tom, že najstaršia zachovaná mapa na svete je stará 14 tisíc rokov a je to mapa Babylonu,“ vysvetľuje Milan Paprčka. Najstaršia uchovaná mapa z obdobia Uhorska, kam patrilo aj Slovensko, podľa jeho slov nesie názov Lazorova  mapa. „Vznikla tzv. kopčekovacou metódou, keď kartografi chceli v 16. storočí zmapovať vyvýšené terény, a tak vyvýšený reliéf v mape vyznačili jednoducho ako kopček,“ dodáva riaditeľ múzea. Samostatná časť prehliadky je venovaná vzniku a histórii vojenského mapovania na našom území, Vojenskému kartografického ústavu v Harmanci, ako aj tvorbe a vzniku maľovaných máp.„Návštevníci našej webovej stránky počas online prehliadky spoznajú tradičné i moderné postupy a technológie, ktoré  sú využívané pri tvorbe máp. Naše skúsenosti ukazujú, že ľudia chcú vedieť viac, chcú sa učiť nové veci, ale musíte ich zaujať a ponúknuť im vedomosti v takej forme, aká zodpovedá 21. storočiu. Diváci preto aj prostredníctvom štyroch častí online prehliadky nájdu v múzeu  interaktivitu, moderné princípy vzdelávania a výdobytky špičkových technológií,“ uzavrel Milan Paprčka, riaditeľ Slovenského múzea máp a majiteľ a riaditeľ vydavateľstva turistických a maľovaných máp a fotografických publikácií o Slovensku a Českej republike.

Slovenské múzeum máp vzniklo v roku 2018. Napriek svojím neveľkým fyzickým rozmerom je inštitúciou nadregionálneho významu. Netradičnú  popularizačno-vzdelávaciu aj kultúrno-technickú atrakciu nájdete v obci Kynceľová pri Banskej Bystrici. Spravuje ho spoločnosť CBS spol. sr.o. Návštevníkov upúta informáciami bohatými nielen na  minulosť a výnimočnosť kartografie, ale aj tradičnými i modernými postupmi a technológiami, ktorými sa mapy vytvárajú. Ojedinelá inštitúcia bola založená na princípoch svetového trendu obohacovania zážitkov pre návštevníkov cez interaktivitu, výdobytky špičkových technológií a moderné princípy vzdelávania.

V roku 2018 sa stalo prvým miestom na Slovensku, kde ste sa mohli stretnúť s tzv. Pieskovým modelom krajiny s rozšírenou realitou (angl. Augmented Reality Sandbox), ktorý je zážitkovou vzdelávacou pomôckou, využívajúcou najmodernejšie digitálne technológie.

Všetky štyri diely online sprievodcu si môžete pozrieť na našom youtube kanáli.