SLOVENSKO NA MAPÁCH 10. časť – Špeciálna mapa mierky 1:75 000 (1936)

21 októbra, 2020

Zaujímavosti

  V roku 1933 sa popri novom mapovaní v mierke 1:20 000 urýchlene pokračovalo v reambulácii špeciálnych máp. Špeciálne mapy z 3. vojenského mapovania v mieke 1:75 000 sa doplňovali kilometrovou sieťou, aby ich bolo možné využiť na určovanie cieľov.

Avšak polohová nepresnosť a často aj obsahová neaktuálnosť znižovali použiteľnosť doplnenej kilometrovej siete.

V oblasti kartografie boli tieto mapy, pôvodne jedno farebné, upravované pre dvojfarebné vydanie s plochami lesov v zelenej farbe.

Skúšobne sa začalo s tlačou viacfarebných máp, ale s ohľadom na perspektívu nového mapovania sa v tejto technológii tlače nepokračovalo.