SLOVENSKO NA MAPÁCH 11. časť – Topografická mapa mierky 1:25 000 z r. 1956

26 októbra, 2020

Zaujímavosti

Rok 1950 je začiatkom budovania československej topografickej služby. Pod vplyvom sovietskych vojenských poradcov sa vykonala reorganizácia celej armády.

V roku 1953 sa začalo nové topografické mapovanie štátu v mierke 1:25 000 a celá úloha bola vďaka využitiu fotogrametrie splnená už v roku 1957.

Tieto nové topografické mapy boli široko využívané aj štátnymi, hospodárskymi a vedeckými  organizáciami. Boli z nich odvodené vojenské mapy mierok 1:50 000, 1:100 000 a tiež rôzne odborné tematické mapy rôznych mierok.

V roku 1953 bol ako geodetický základ pre topografické mapy zavedený súradnicový systém S-52, výškový systém baltský a Gauss-Krügerovo zobrazenie. V kartografii prevláda tvorba na zistenom papieri v pracovnej mierke o tretinu väčšej ako mierka mapy, čím sa dosiahla väčšia grafická presnosť.