SLOVENSKO NA MAPÁCH 2. časť – Müllerova mapa Uhorska (1709)

28 septembra, 2020

Zaujímavosti

Moderné a dlho neprekonané mapové dielo na deviatich listoch. Müller odstránil všetky zásadné chyby, ktoré sa vyskytovali na mape za čias Lazia (Lazarova mapa). Mapa bola využívaná najmä pre vojenské účely.

Müller preskúmal krivoľaké toky Dunaja a Tisy pomocou buzoly. Polohu dôležitých bodov určil astronomicky. Používal tzv. astronomický kvadrant s horizontálnym aj vertikálnym kruhom. Pri výpočtoch používal meraciu tyč, pásmo, meraciu reťaz či uhlomerný kríž.

Vzdialenosti meral počítaním otáčok kolesa na voze, ktorého smer kontroloval kompasom.

Terén bol zobrazovaný tieňovanými kopčekmi, ktoré boli osvetlené z ľavej strany. Za základný poludník, od ktorého odpočítaval vzdialenosti si zvolil meridián prechádzajúci ostrovom v Kapverdských ostrovoch.