SLOVENSKO NA MAPÁCH 5. časť – 1. vojenské mapovanie tzv. jozefínske (1769 – 1785)

8 októbra, 2020

Zaujímavosti

Mária Terézia nariadila v r. 1763 uskutočniť podrobné mapovanie celej ríše. Na tomto mapovaní sa za jedenásť rokov zúčastnilo 60 vojenských zememeračov, ale aj veľa dôstojníkov.

Práce sa vykonávali čiastočne spôsobom á la vue (tzn. odhadom) a niekde sa používali prvky triangulácie pomocou metódy meračského stola.

Mapa bola určená predovšetkým na vojenské účely, a preto sa zameriavala na vojensky dôležité objekty ako sú komunikácie, vodná sieť, mosty, brody, močiare, pramene.

Zakresľovali sa aj mlyny, samoty, kostoly, zámky a hospodárske usadlosti. Terén sa znázorňoval kombináciou dvoch druhov tónovania. Osobitne sa vyznačovali vyvýšeniny s dobrým výhľadom.

Špecialitou prvého mapovania sú tzv. vojenské opisy krajiny, čo je samostatny súbor poznámok k jednotlivým zmapovaným sídlam.

12

Mapy boli farebné. Mapové značky boli sivé, budovy, cesty a kamenné mosty červené, rieky a okraje vodných plôch tmavomodré, vodné plochy svetlomodré, lúky a pasienky zelené. Komunikácie boli zvýraznené žltým pruhom.

Okrem cestnej a vodnej siete dáva mapa podrobný prehľad o počte sídiel v každej obci, ktoré sú ďalej farebne delené na kamenné (červená) a drevené (čierna).