SLOVENSKO NA MAPÁCH 8. časť – Nové vojenské mapovanie-mapa Fiľakova mierky 1:20 000 (1936)

16 októbra, 2020

Zaujímavosti

 V r. 1933 boli dopracované teoretické základy i sprievodné inštrukcie pre nové vojesnké mapovanie. Od roku 1934 sa začalo mapovanie v mierke 1:20 000 a to vo všeobecnom kanformnom kužeľovom Křovákovom zobrazení. Práce sa začali na jar v r. 1934 s hlavným úsilím na strednom Slovensku.

Základnou metódou mapovania bola stále stolová metóda.

 Mapový list o ploche 80 km2 skúsený topograf spracovával takmer 6 mesiacov, a preto mapovacie práce postupovali veľmi pomaly. Do r. 1938 bolo v mierke 1:20 000 zmapovaných 12 275 km2, teda necelých 10% štátneho územia Československa (najmä územie Slovenska a Moravy).

Mapovacie práce boli prerušené v dôsledku 2. svetovej vojny. Vo víre vojnových udalostí  v r. 1944, pri sťahovaní časti mapových podkladov z Bratislavy do Harmanca, boli pri leteckom útoku na vlak podklady zo slovenského územia zničené a nenávratne stratené.