Špeciálny exponát týždňa – spomienka na SNP

25 augusta, 2018

Novinky

Tento týždeň si v stredu pripomíname vypuknutie Slovenského národného povstania. Keďže je to naozaj mimoriadne dôležitá časť našich dejín (a navyše sme ešte aj v Banskej Bystrici), rozhodli sme sa tento týždeň predstaviť dejiny slovenskej kartografie v tomto turbulentnom období.

Aj v našom múzeu sa o Slovenskom národnom povstaní môžete dozvedieť niečo viac. Tak ako všetky ostatné jednotky armády, aj kartografi boli v priamom dosahu povstania. Tesne pred ním síce sídlili v Bratislave, ale kvôli bombardovaniu Dunajských kasární prichádza v júni 1944 (čiže približne dva mesiace pred povstaním) rozkaz na presun do záložných budov v Harmanci, čím sa príslušníci topografických a kartografických jednotiek dostávajú primo do srdca povstania. Čo robili a na ktorej strane stáli slovenskí kartografi? Kto bol „zabudnutým hrdinom“ kartografie? Ako môže vlastne kartografia pomôcť počas povstania? Kto bol mjr. J. Chladný – Hanoš a akú úlohu mal vo vojnovej kartografii?

Aj na tieto otázky môžete nájsť odpovede počas našej prehliadky, preto neváhajte a navštívte nás.