Srdcová mapa sveta: Carta Marina

7 júla, 2023

Staré mapy, Uncategorized, Zaujímavosti, Zaujímavosti

V roku 1507 vydal nemecký kosmograf a kanovník katedrály v St. Dié ve Vogézách, Martin Waldseemuller so svojim učencom srdcovú mapu sveta. Poznatky pre svoju mapu čerpali z už vydaných Ptolemajových máp, lodných denníkov významných cestovateľov a námorníckych máp. Avšak najviac informácií čerpal z lodných zápiskov America Vespucciho. Krásna veľkoformátová mapa bol vytlačená v dvanástich drevených razidlách a v počte 1 000 výtlačkov sa s veľkým úspechom predávala po celej Európe.

Keďže Martin Waldseemuller čerpal prevažne z Vespučiho denníkov, mapa obsahovala aj nový kontinent, teda Ameriku. Avšak v tomto smere vznikli nezhody zo strany cirkvi, ktorá Waldseemullera donútili kontinent odstrániť z mapy.

Carta Marina od Martina Waldseemullera z roku 1516 sa snažila predstaviť najaktuálnejšie poňatie tiehdajšieho sveta. Taktiež výrazne prevyšuje skoršiu mapu z roku 1507 v umeleckých detailoch, na koľko odráža ruku umelca Albrechta Dunera. Obsahuje značne rozšírené a opravené geografické informácie. Toto dielo by mohlo byť považované za prvú tlačenú námornú mapu sveta. Avšak, kvôli už spomínaním nezhodám ohľadne pomenovania západnej pologule ,,Amerika”, bol autor donútení pripojiť Ameriku ku Ázií.