Bratislava, historicky známa ako Prešporok, je mesto s bohatou a rozmanitou históriou, ktorá bola starostlivo zaznamenávaná mnohými kartografmi. Tento článok sa zameriava na zobrazenie Bratislavy na mapách počas 18. a začiatku 19. storočia, konkrétne v rokoch 1735, 1795 a 1811.

Mapa Bratislavy od Samuela Mikovíniho (1735)

Samuel Mikovíni bol významný slovenský matematik, inžinier a kartograf. Jeho mapa Bratislavy z roku 1735 je jedným z prvých presných zobrazení mesta. Mikovíni vo svojej práci využíval kombináciu terénnych prieskumov a matematických výpočtov, čo mu umožnilo vytvoriť detailné a presné mapy. Jeho zobrazenie Bratislavy nielenže ukazuje rozloženie mesta, ale aj jeho obranné štruktúry a okolitú krajinu. Mikovíniho metódy boli vo svojej dobe revolučné a mali veľký vplyv na ďalší vývoj kartografie v strednej Európe.

Josef Marx von Lichtenstern a mapa z roku 1795

Na konci 18. storočia prispel k zobrazeniu Bratislavy Josef Marx von Lichtenstern, rakúsky kartograf, ktorý sa špecializoval na detailné vojenské mapy. Jeho mapa z roku 1795 je známa svojou presnosťou a detailom, najmä pokiaľ ide o zobrazenie mestských fortifikácií a vojenských zariadení. Von Lichtenstern využíval pokročilé metodiky svojej doby, vrátane trigonometrického merania a detailných terénnych prieskumov, čo mu umožnilo zachytiť mesto v čase, keď bolo významným vojenským a obchodným strediskom Habsburskej monarchie.

Demeter Görg a jeho mapa z roku 1811

Na začiatku 19. storočia sa o zobrazenie Bratislavy postaral Demeter Görg, ktorý bol súčasťou novej generácie kartografov v uhorskej časti Habsburskej monarchie. Görgova mapa z roku 1811 ukazuje Bratislavu v dobe, keď sa mesto rozvíjalo a modernizovalo. Görg využíval kombinovanú techniku merania a kreslenia, ktorá mu umožňovala zachytiť ako veľké urbanistické zmeny, tak malé lokálne detaily. Jeho práca je cená pre jej presnosť a estetickú kvalitu.

Mapy Bratislavy, ktoré vytvorili Samuel Mikovíni, Josef Marx von Lichtenstern a Demeter Görg, sú cennými historickými dokumentmi, ktoré ukazujú nielen vývoj kartografie, ale aj samotného mesta. Od Mikovíniho presných geometrických metód po Görgovo detailné zobrazenie urbanistických zmien, tieto mapy poskytujú jedinečný pohľad na históriu Bratislavy cez objektív troch rôznych časových období a kartografických štýlov.

Zdroje fotografií: shop.cbs.sk