Orientačný beh je dynamický šport, kde je kľúčovou zručnosťou schopnosť čítať mapu. Mapy používané v orientačnom behu sú špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali podrobné informácie potrebné pre rýchle a presné navigovanie v teréne. V tomto článku sa pozrieme na základné aspekty týchto unikátnych máp

Na mape je štartový bod označený trojuholníkom, kontrolné bodky krúžkami a cieľ zdvojeným krúžkom. Trasa medzi týmito bodmi nie je vopred určená a závodníci si musia vybrať vlastnú cestu, avšak musia navštíviť kontrolné stanice v presne stanovenom poradí.

Z čoho sa táto mapa skladá?

Titulný blok mapy

Každá mapa v orientačnom behu obsahuje titulný blok, ktorý zvyčajne obsahuje názov mapy, ktorý sa zhoduje s miestom konania podujatia, mierku mapy a interval kontúr. Tieto informácie sú kritické pre orientáciu a plánovanie trasy.

Legenda mapy

Legenda mapy je nevyhnutná pre rozlúštenie symbolov použitých na mape. Hoci legendy nie sú vždy vytlačené priamo na mapách používaných počas pretekov kvôli úspore miesta, pretekári môžu mať prístup k týmto informáciám na samostatnom hárku alebo online.

Farby na mape

Mapy v orientačnom behu využívajú rôzne farby na zobrazenie vegetácie, vodných plôch a iných prvkov terénu:

  • Biela: ľahko behateľný les bez podrostu.
  • Zelená: les s obmedzenou viditeľnosťou a pomalšou behateľnosťou.
  • Žltá/Oranžová: otvorené plochy ako trávnaté lúky alebo púšte.
  • Modrá: vodné prvky, ako sú jazerá či potoky.
  • Čierna: skaly, cesty a umelé objekty.
  • Hnedá: zobrazenie terénnych tvarov a kontúrnych čiar.

Kontúry a terénne tvary

Kontúry sú tenké hnedé čiary zobrazujúce zmeny výšky terénu. Každá kontúra predstavuje určitý výškový rozdiel, čo je zvyčajne 5 metrov. Kontúry nikdy nekrížia a sú základným nástrojom pre určovanie polohy v teréne.

Kontrolné body a trasovanie

Na mape sú kontrolné body zobrazené pomocou fialových alebo purpurových kruhov, pričom každý kontrolný bod má priradené číslo. Tieto body musia byť navštívené v určenom poradí, a účastníci zaznamenávajú svoju návštevu obvykle elektronickým spôsobom.

Popisné listy kontrolných bodov

Tieto listy poskytujú detailné informácie o presnej lokácii kontrolných bodov, čo pomáha pretekárom rýchlo identifikovať správne miesto na mape.

Zakázané oblasti

Niektoré oblasti môžu byť na mape označené ako neprechodné alebo súkromné, čo znamená, že do nich pretekári nesmú vstúpiť. Tieto oblasti môžu byť označené vertikálnymi čiarnymi čiarami, olivovozelenou farbou alebo fialovým krížovým šrafováním.

Tieto mapy sú navrhnuté tak, aby poskytovali všetky potrebné informácie pre rýchle a efektívne rozhodovanie v dynamickom prostredí orientačného behu, čím predstavujú neoddeliteľnú súčasť tohto vzrušujúceho športu.