Uhorsko, oficiálne známe ako Uhorské kráľovstvo alebo Uhorská koruna, bolo historickým štátom, ktorý existoval od 10. storočia až do konca Prvej svetovej vojny. Jeho územie sa rozkladalo v strednej Európe a zahŕňalo dnešné územia Maďarska, Slovenska, časti Rakúska, Chorvátska, Rumunska, Poľska a Srbska. Ako už možno vieme, prvá mapa Uhorska vznikla v roku 1528. Však doba neustala a mapovanie potrebovalo svoje aktualizácie, primárne pre vojenské účely. Medzi významné mapy Uhorska patria diela od Ignaza Mullera a Guillaume Sansona.

Mapa Uhorska od Franza Moritza Lacyho a Ignaza Müllera

Mapa Uhorska Johanna Christopha Müllera sa stala v polovici 18.storočia neaktuálnou a zastaranou a ani v teréne sa neosvedčila. Ale mapy, ktoré vznikli po nej, boli ešte horšie, a preto sa objavila potreba novej, presnejšej a podrobnejšej mapy krajiny. Dvorný rad, poľský maršal, priateľ a radca cisára Jozefa II. Gróf Franz Moritz Lacy dal preto rozkaz majorovi Müllerovi, aby takúto mapu zhotovil. Müller vypracoval mapu na základe všetkých materiálov, ktoré mu boli k dispozícií. Vznikla mapa na dvanástich listoch, ktorú dal vyryť vo Viedni do medených dosiek. Ryl ju Johann Christoph Winkler a tlačou ju vydal v roku 1769 tesne pred Jozefským mapovaním významný viedenský nakladateľ Tranquillo Mollo.  

Mapa Uhorska od Guillaume Sansona

Guillaume Sanson , syn významného francúzskeho geografa Nicolasa Sansona, spolu so svojím bratom Adrienom vydal v dielni amsterdamského vydavateľa Pietera Mortiera nedatovanú štvorlistovú medirytinovú mapu Uhorska v mierke 1: 1 300 000. Za nultý poludník si autor zvolil poludník ostrova Sao Tiago v Kapverdách. Mapový výrez zo zlepenca prvej a tretej sekcie ukazuje celé Slovensko s miernym presahom do okolitých krajín – na Moravu až k Olomoucu a k historickej Přemyšli v poľskom Haliči. Južnú hranicu výrezu tvorí dolný tok rieky Maruše, ktorá sa v blízkosti maďarského Segedínu vlievalo do Tisy a dolný tok Drávy zachytený do maďarskej Nagykanizsy, pôvodne chránenej hradom proti vpádom Turkov, k jej ústiu do Dunaja, ktorého kľukatiaci sa tok s viacerými vnútrozemskými deltami vo Veľkej Uhorskej nížine tvorí os mapy.  

Tieto aj iné mapy Uhorska si môžete počas letných mesiacov prísť pozrieť k nám osobne do Slovenského múzea máp. Pripravovaná výstava poukáže na krásy mapovania nie len Uhorska, ale predstaví aj rôzne iné staré mapy, ktoré ulahodia oku návštevníka.