Turistické značenie : Viete na čo slúži a čo sa nimi označuje?

7 septembra, 2023

Škola geografie, Turistika na Slovensku, Zaujímavosti, Zaujímavosti, Zaujímavosti

Kľúčové pre správnu orientáciu v teréne je vedieť čítať mapu a používať značenie v teréne – turistické značky. Čo je to vlastne turistická značka?  Je to symbol alebo tabuľka, ktorej účelom je poskytnúť turistom informáciu o smere cesty, prípadne tiež o vzdialenostiach, podmienkach priechodnosti, popisoch miest a podobne. Viete čo označuje modrá farba či červená guľa?

Na Slovensku používame najviac rozvinutý centrálne riadený systém značenia trás v teréne, ktorý prevádzkuje Klub Slovenských turistov (KST). Výhodou značenia je, že značky sú normované, jednotné pre celé Slovensko.

Podľa farieb rozlišujeme:

Červené značky sa používajú na najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové turistické trasy. 

Žlté značky označujú jednoduchšie a kratšie trasy, nadväzujúce na významnejšie chodníky. Nachádzajú sa prevažne v okolí obývaných lokalít

Modré značky označujú dôležité regionálne turistické trasy, vedúce jedným pohorím. Príkladom je trasa na Devíne. Zelené značky prislúchajú najmä nástupové turistické chodníky, napr. z dolín na hrebene.

Zdroj: Draciastopa.sk

Zdroj Draciastopa.sk