Určovanie polohy a zábavné určovanie svetových strán

14 mája, 2021

Škola geografie

Určovanie geografickej polohy sa dnes realizuje takmer výlučne prostredníctvom systému GPS, z ktorého signálu vie určiť polohu väčšina mobilných zariadení (GPS navigácie, smartfóny…).
No vieme ju určite aj bez použitia satelitných navigačných systémov.

Určovanie svetových strán:

1. pomocou buzoly

-pomocou magnetického kompasu alebo buzoly sa vieme zorientovať v teréne. Buzola je vylepšený kompas uľahčujúci orientáciu a navigáciu v teréne. Obsahuje navyše otočný uhlomer, ktorý slúži na určovanie azimutu (uhla medzi severom a zvoleným smerom).

2. pomocou hviezd

-smer na sever je možné najjednoduchšie určiť pomocou hviezdy Polárky. Nachádza sa v smere osi zemskej rotácie, preto je jej poloha zdanlivo nemenná a smeruje vždy na sever.

Ako ju identifikovať? Najprv nájdeme súhvezdie Veľký voz. Pätnásobné predĺženie jeho zadnej strany nás privedie k Polárke. Po určení severného smeru vieme, že opačným smerom je orientovaný juh, naľavo západ a napravo východ. Takéto určovanie polohy je možné len na severnej pologuli.

Metóda dvoch paličiek

Na oblohe nájdeme dostatočne jasnú hviezdu. Do zeme zapichneme dve paličky tak, aby boli v zákryte v smere jasnej hviezdy. Ľahneme si a sledujeme hviezdu cca 10 minút. Ak sa bude hýbať doľava, pred nami sa nachádza sever. Ak doprava, stojíme smerom na juh, ak smerom nahor, máme pred sebou východ, ak nadol, západ.

Metóda tieňa

Do zeme zapichneme palicu. Kameňom označíme koniec tieňa. Po pol hodine sa tieň pohne a skráti alebo predĺži. Na koniec tohto tieňa položíme ďalší kameň. Smer vymedzený týmito dvoma kameňmi predstavuje východozápadný smer. Ak stojíme kolmo k nemu a pred sebou máme aj zapichnutú palicu, vieme, že sa dívame smerom na sever.