Viac ako 2 000 km novovybudovaných trás EuroVelo za rok 2022

22 septembra, 2022

Turistika na Slovensku

Sieť cyklotrás EuroVelo má aktuálne celkovú dĺžku 93 021 km a zahŕňa 17 trás, ktoré prechádzajú cez 38 krajín.

Táto sieť je však stále vo vývoji a nie všetky trasy sú doposiaľ dobe rozvinuté, niektoré sa dokonca zatiaľ iba plánujú. V nasledujúcom texte sa vám posnažíme priblížiť najaktuálnejšie pokroky z tohto roka pri budovaní medzinárodnej siete cyklotrás EuroVelo.

Vybudovalo sa viac ako 2 000 km trás EuroVelo

Podľa tlačovej správy uverejnenej na stránke www.eurovelo.com bolo počas tohto roka ku koncu júla vybudovaných viac ako 2 000 nových kilometrov cyklotrás a tiež viac ako 35 000 kilometrov značenia EuroVelo.

Správa o stave rozvoja trás EuroVelo (EuroVelo Route Development Status Report) z roku 2022 uvádza kľúčové fakty a čísla o sieti cyklotrás podľa aktuálnych údajov, poskytuje klasifikáciu trás EuroVelo a európskych krajín podľa úrovní rozvoja.

V súčasnosti má celková sieť trás EuroVelo dĺžku 93 021 kilometrov, ide o 17 medzinárodných trás, ktoré prechádzajú spoločne cez 38 krajín. Slovenskom aktuálne prechádzajú tri medzinárodné trasy EuroVelo a to EuroVelo 6, 11 a 13. Slovenský cykloklub pôsobí od roku 2014 ako národný koordinátor siete EuroVelo na Slovensku.

Iba jedna trasa, a to EuroVelo 15 – Rýnska cyklotrasa, spĺňa kritéria kvality tak, aby získala Cerfikačný štítok EuroVelo. Tento štítok zaručuje kvalitu cyklotrasy, jej bezpečnosť a vybavenosť. Rozvoj ostatných 16-stich trás rovnako napreduje, čomu nasvedčujú i údaje z už spomínanej správy o rozvoji trás. Najmenej 8 cyklotrás je vypracovaných na 75% alebo viac.  Celková sieť EuroVelo je rozvinutá na 64 %, čo znamená, že približne 56 000 km trás EuroVelo je pripravených na cyklistiku.

Prikladáme zoznam najviac vybudovaných a rozvinutých trás siete EuroVelo:

Od roku 1997, kedy začala vznikať a spustila sa sieť cyklotrás EuroVelo, ubehlo množstvo prác na plánovaní vznikajúcich cyklotrás, budovaní cyklochodníkov, budovaní značenia trás, na skvalitňovaní infraštruktúry a služieb na trasách. Každým dňom, mesiacom, rokom sa sen vtedy iba nadšencov cyklistiky stáva realitou a tisícky kilometrov cyklotrás sa dostávajú do vysokého štandardu kvality infraštruktúry, vedenia, ciest, značenia, či služieb.

Novinkou na oficiálnej stránke siete EuroVelo je i dostupnosť GPX súborov všetkých 17-stich trás. Trasy si vie užívateľ siahnuť buď v plnej dĺžke alebo podľa vyvinutých úsekov. GPX súbory sú dostupné pri popise jednotlivých trás, stačí kliknúť na žlté tlačidlo „DOWLOAND THIS ROUTE IN GPX.“

Viac informácii o pokrokoch pri budovaní siete EuroVelo sa dozviete na oficiálnej stránke www.eurovelo.com.

Zdroj: https://www.cykloklub.sk/aktuality/viac-ako-2-000-km-novovybudovanych-tras-eurovelo-za-rok-2022/