„Vreckový atlas“ z roku 1988

30 októbra, 2020

Novinky

Národopisný ústav SAV v Bratislave vydal v roku 1990 Etnografický atlas Slovenska.

Atlas v šiestich tematických celkoch, na 544 mapách a grafoch, s 568 ilustračnými kresbami a 374 stránkami textu podáva ucelený prehľad o ľudovej kultúre a kultúrnych tradíciách na Slovensku. Vyšiel v náklade 7 000 kusov a bol distribuovaný do predajní v roku 1990. Zaujme nielen úzky okruh odborných a vedeckých pracovníkov, ale najmä širokú laickú verejnosť, zaujímajúcu sa o problematiku národnej ľudovej kultúry.

Nájdete v ňom veľa praktických vecí a zaujímavostí. Napr. aj typy ženských účesov, či vzory na krasliciach.

Vreckový teda naozaj NIE JE! V rozmeroch 50×46 cm váži aj zopár kíl. Takže len tak do batoha by ste ho mali problém zmestiť.

Prelistovať tento atlas či nájsť v ňom rozdiely v porovnaní so súčasnosťou môžete aj u nás v múzeu