Výroba a ďalšie významné výrobky VKÚ

28 februára, 2021

Novinky|Príbeh kartografie na Slovensku

Takmer desiatky rokov sa VKÚ ako nosné pracovisko topografickej služby Československej armády podieľal na kľúčových obnovách vojenských topografických máp všetkých častí štátu a zo záujmového zahraničného územia.

Prvá a druhá obnova sa uskutočnila v 70. rokoch, tretia obnova trvala od roku 1982 do roku 1989. Štvrtá sa potom začala v roku 1989 a napriek politickým zmenám v krajine sa podarilo ukončiť celé územie českej časti a území na západnom a južnom Slovensku. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 pokračoval v tejto úlohe Topografický ústav v Banskej Bystrici.

Samostatnou a významnou časťou výroby a doménou VKÚ bola od začiatku výroba reliéfnych máp a stolov. Do roku 1953 sa reliéfne stoly vyhotovovali priamo v teréne, prípadne v podniku vymodelovaním z hobry s ručne zakresľovanými prvkami obsahu mapy. Reliéfne mapy sa zase vyrábali ako sadrové odliatky, na ktoré sa ručne kreslila generalizovaná obsahová náplň mapy.

Zásadný prelom potom prišiel so zavedením technológie vákuového rozmnožovania na termoplastické fólie.

Zo začiatku sa kresba na fólie nanášala sieťotlačou, neskôr fotomechanickým kopírovaním, ofsetovou tlačou na fólie v nátlačkovom stroji a napokon tlačou na hárkových ofsetových strojoch.

S dejinami podniku je spätá aj história jeho loga. V roku 1968 bola vypísaná súťaž na najlepší návrh loga Vojenského kartografického ústavu. Jeho súčasná podoba sa ustálila v roku 1992.