Vzácne originál mapové listy z prvej pol. 19. storočia

13 januára, 2022

Novinky

Do expozície múzea nám pribudli ďalšie vzácne mapové listy, ktoré sú originálmi z prvej polovici 19. storočia. Jedná sa o titulný mapový list  topografickej mapy z roku 1851 a mapový list Uhorského kráľovstva z roku 1847.

Titulný list topografickej mapy
CARTA TOPOGRAFICA DELLO STATO PONTIFICIO E DEL GRAN-DUCATO DI TOSCANA r. 1851

Mapa pozostáva z 53 listov, vrátane titulného v mierke 1:86 400.
Atypickosťou tejto mapy je jej mierka udávaná vo viedenských siahach. 1 palec=1 200 viedenských siah.
Bola zhotovená Rakúskym vojenským zemepisným ústavom vo Viedni pre štáty stredného Talianska – Toskánske veľkovojvodstvo a Pápežský štát v r. 1851

Mapový list Uhorského kráľovstva, kráľovstiev Chorvátska, Slovinska, Dalmácie, Sedmohradska, prímorských oblastí a vojenských hraníc r. 1847

Mapa pozostáva z 18×9 listov, vychádza z „Mappa generalis regni Hungariae“ od Jánosa Lipszkého a bola veľmi rozšírená v prvej polovici 19. stor. Počas obdobia boja za slobodu (1848-1849) neboli k dispozícii podrobné mapy, tak sa táto práca použila na plánovanie maďarských bojových operácií.