Známe mapy Uhorska: Müllerovo a Sansonove mapovanie

29 júna, 2023

Staré mapy, Uncategorized, Zaujímavosti, Zaujímavosti

Uhorsko, oficiálne známe ako Uhorské kráľovstvo alebo Uhorská koruna, bolo historickým štátom, ktorý existoval od 10. storočia až do konca Prvej svetovej vojny. Jeho územie sa rozkladalo v strednej Európe a zahŕňalo dnešné územia Maďarska, Slovenska, časti Rakúska, Chorvátska, Rumunska, Poľska a Srbska. Ako už možno vieme, prvá mapa Uhorska vznikla v roku 1528. Však doba neustala a mapovanie potrebovalo svoje aktualizácie, primárne pre vojenské účely. Medzi významné mapy Uhorska patria diela od Ignaza Mullera a Guillaume Sansona.

Mapa Uhorska od Franza Moritza Lacyho a Ignaza Müllera

Mapa Uhorska Johanna Christopha Müllera sa stala v polovici 18.storočia neaktuálnou a zastaranou a ani v teréne sa neosvedčila. Ale mapy, ktoré vznikli po nej, boli ešte horšie, a preto sa objavila potreba novej, presnejšej a podrobnejšej mapy krajiny. Dvorný rad, poľský maršal, priateľ a radca cisára Jozefa II. Gróf Franz Moritz Lacy dal preto rozkaz majorovi Müllerovi, aby takúto mapu zhotovil. Müller vypracoval mapu na základe všetkých materiálov, ktoré mu boli k dispozícií. Vznikla mapa na dvanástich listoch, ktorú dal vyryť vo Viedni do medených dosiek. Ryl ju Johann Christoph Winkler a tlačou ju vydal v roku 1769 tesne pred Jozefským mapovaním významný viedenský nakladateľ Tranquillo Mollo.  

Mapa Uhorska od Guillaume Sansona

Guillaume Sanson , syn významného francúzskeho geografa Nicolasa Sansona, spolu so svojím bratom Adrienom vydal v dielni amsterdamského vydavateľa Pietera Mortiera nedatovanú štvorlistovú medirytinovú mapu Uhorska v mierke 1: 1 300 000. Za nultý poludník si autor zvolil poludník ostrova Sao Tiago v Kapverdách. Mapový výrez zo zlepenca prvej a tretej sekcie ukazuje celé Slovensko s miernym presahom do okolitých krajín – na Moravu až k Olomoucu a k historickej Přemyšli v poľskom Haliči. Južnú hranicu výrezu tvorí dolný tok rieky Maruše, ktorá sa v blízkosti maďarského Segedínu vlievalo do Tisy a dolný tok Drávy zachytený do maďarskej Nagykanizsy, pôvodne chránenej hradom proti vpádom Turkov, k jej ústiu do Dunaja, ktorého kľukatiaci sa tok s viacerými vnútrozemskými deltami vo Veľkej Uhorskej nížine tvorí os mapy.  

Tieto aj iné mapy Uhorska si môžete počas letných mesiacov prísť pozrieť k nám osobne do Slovenského múzea máp. Pripravovaná výstava poukáže na krásy mapovania nie len Uhorska, ale predstaví aj rôzne iné staré mapy, ktoré ulahodia oku návštevníka.