Znovuzrodenie VKÚ

Znovuzrodenie VKÚ

Po zmene majiteľa sa kartografická výroba VKÚ presťahovala do obce Kynceľová na východnom okraji Banskej Bystrice, kde má spoločné sídlo s materskou firmou. Skúsený, ekonomický silný vydavateľ a najväčší európsky producent ručne maľovaných máp rýchlo začal s obnovou a...
Privatizačný rok 2002

Privatizačný rok 2002

V úvode roka 2002 sa Vojenský kartografický ústav v Harmanci stal súkromnou spoločnosťou, keď ho v rámci privatizácie kúpila VKÚ, akciová spoločnosť, ktorú založilo päť bývalých manažérov štátnej firmy. Privatizáciu finančne podporil obchodný partner podniku, rakúsky...
VKÚ od roku 1989 do 2001

VKÚ od roku 1989 do 2001

Do roku 1989 predstavovala výroba pre armádu asi dve tretiny produkcie VKÚ, s tým, že kartografické kapacity boli zamerané výlučne na plnenie vojenských úloh. Pre civilných, výhradne domácich zákazníkov, sa využíval len armádou nevyužitý potenciál polygrafickej...

Pin It on Pinterest