Geografické súradnice

Geografické súradnice

Geografická poloha = poloha určitého objektu (bodu) v geografickom priestore (na Zemi). Polohu môžeme charakterizovať najjednoduchšie vzhľadom na nejaké známy objekty s použitím svetových strán. Geografický sever je určený osou zemskej rotácie. V praxi sa v minulosti...
Guľa či geoid?

Guľa či geoid?

Zem je takmer guľaté teleso. Najvyššie pohoria aj plošne najrozsiahlejšie nížiny sú svojim vertikálnym i horizontálnym rozsahom len nepatrnými útvarmi z pohľadu skutočných rozmerov zemského telesa. Mount Everest (8 848 m n.m.) by bol na guli s polomerom 75 cm...
MAPY pre orientačné behy

MAPY pre orientačné behy

Orientačný beh – je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom má pretekár za úlohu prejsť alebo prebehnúť s pomocou mapy a buzoly trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas. V teréne nie je trať vyznačená, sú tam umiestnené iba kontrolné stanovišťa...
APRÍLOVÁ súťaž na facebooku Slovenské múzeum máp

APRÍLOVÁ súťaž na facebooku Slovenské múzeum máp

1. apríl je tak skvelý, zapoj sa do súťaže ak si smelý! Na prvého apríla sa tradične stvárajú hlúposti, keďže sa hovorí, že je bláznivý.  S nástupom nového mesiaca tu máme aj veľkonočné sviatky, ktoré sú za dverami. V spolupráci s naším dlhoročným partnerom, so...

Pin It on Pinterest