Novinky

Poznáte turistické značenie?

Poznáte turistické značenie?

Slovensko je svetová veľmoc v turistickom značení. Máme jednu z najdokonalejších a najhustejších sietí turistického značenia v dĺžke asi 15 000 ...
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

V rámci každoročného podujatia NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ máme 15. mája Slovenské múzeum máp otvorené od 09:00 - do 20: 00 hodiny.   Návštevníkov ...
Nadmorská výška

Nadmorská výška

Na úplný popis polohy sú potrebné súradnice (geografická šírka, geografická dĺžka) a tretia súradnica - nadmorská výška. Čo je nadmorská ...
Geografické súradnice

Geografické súradnice

Geografická poloha = poloha určitého objektu (bodu) v geografickom priestore (na Zemi). Polohu môžeme charakterizovať najjednoduchšie vzhľadom ...
Guľa či geoid?

Guľa či geoid?

Zem je takmer guľaté teleso. Najvyššie pohoria aj plošne najrozsiahlejšie nížiny sú svojim vertikálnym i horizontálnym rozsahom len nepatrnými ...
MAPY pre orientačné behy

MAPY pre orientačné behy

Orientačný beh - je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom má pretekár za úlohu prejsť alebo prebehnúť s pomocou mapy a buzoly ...

Pin It on Pinterest