Exponát týždňa – 3D model vrstevníc

18 novembra, 2018

Novinky

Pred nejakým časom – ešte na začiatku nášho (ne)pravidelného seriálu o exponátoch v múzeu – sme vám predstavili pieskový model krajiny. Dnes vám prinášame niekoľko informácii o jeho vzdialenom príbuznom, drevenom 3D modeli vrstevníc.

Model vrstevníc naznačuje reálny tvar vrstevníc v mape mierky 1 : 50 000. Každá drevená „vrstva“ predstavuje výškový stupeň, pričom základný rozostup týchto vrstiev je 30 metrov. Je to jedna z pomôcok, ktorá pomáha pochopiť funkciu vrstevníc a tiež ich význam v mape. Reliéf znázornený v 2D mape tak získava konkrétne priestorové obrysy. Model zostrojila naša šikovná kolegyňa, pričom najťažšie bolo správne poukladať jednotlivé vrstvy tak, aby toto „priestorové puzzle“ správne sedelo s podkladovou mapou.

Ak sa vám tento exponát páči, určite oceníte aj podobnú maketu Moravy, ktorá sa nachádza v Moravskom kartografickom centre.