Mapa generalis regni Hungariae-Generálna mapa Uhorska

12 decembra, 2022

Zaujímavosti

Významné kartografické dielo skladajúce sa z 12 listov, pričom samotnú mapu tvorí deväť z nich, je jednou z najpresnejších máp 19. storočia. Ostatné listy kartografického diela hovoria o administratívnom rozdelení Uhorska a Sedmohradska. Na vtedajšiu dobu veľmi presnú a nezvyčajne podrobnú mapu vytvoril

Ján Lipský, popredný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne.

Kolorovaná medirytina Generálnej mapy Uhorska pochádza z roku 1806. Obdivujú ju aj historici či samotní kartografi. 

V mapovom diele sú rozdielne napríklad vyznačenia sídiel, ak si ju porovnáme s mapami súčasnými. Kým Lipský bodovými značkami (symbolmi) vyjadruje predovšetkým hierarchiu, aby vynikli správne centra oblasti, tak v dnešných mapách (napr. z VKU, s.r.o.) je zástavba vyjadrená plošným zákresom. Lipského mapy sú doslova nadčasové. Vyznačil v nich napríklad kúpele, jaskyne, hostince, mlyny či samoty symbolmi, ktoré kartografia používa s malými zmenami dodnes.