Mercatorovo alebo Gall-Petersovo : Ktoré mapové zobrazenie sveta sa vlastne používa?

20 februára, 2024

Zaujímavosti

V dnešnom svete, kde mapy prechádzajú z papierových formátov do digitálnych, je diskusia o tom, aké zobrazenie sveta je najpresnejšie a najužitočnejšie, stále aktuálna. Dve z najznámejších projekcií, ktoré sú často predmetom debát, sú Mercatorovo a Gall-Petersovo zobrazenie. Tento článok sa pokúsi porovnať oba prístupy a zistiť, ktorý z nich lepšie slúži našim súčasným potrebám.

Mercatorovo zobrazenie, vytvorené flámskym kartografom Gerardusom Mercatorom v roku 1569, je zrejme najznámejšou mapovou projekciou. Po stáročia sa využívalo v navigácii, pretože zachováva smerové kurzy, čo znamená, že línie priameho kurzu (rhumbs) sú zobrazené ako priame. Táto vlastnosť učinila Mercatorovo zobrazenie neoceniteľným nástrojom pre morských kapitánov a námorníkov. Napriek týmto výhodám však Mercatorova projekcia výrazne skresľuje veľkosť a tvar objektov bližšie k pólom, čo môže viesť k nesprávnemu vnímaniu skutočnej veľkosti krajín a kontinentov.

Na druhej strane, Gall-Petersovo zobrazenie, ktoré bolo predstavené v roku 1974 (aj keď ide o koncept objavený Jamesom Gallom v 19. storočí), sa snaží riešiť niektoré z týchto problémov skreslenia, ktoré predstavuje Mercatorova projekcia. Gall-Petersova projekcia sa snaží o spravodlivejšie zobrazenie veľkostí krajín a kontinentov, pričom poukazuje na to, že plochy v „južnom“ svete sú takmer dvojnásobne väčšie ako tie v „severnom“ svete. Toto zobrazenie bolo propagované ako nástroj pre spravodlivejšie geografické vzdelávanie a ako prostriedok boja proti eurocentrismu v mapách.

Avšak ani Gall-Petersovo zobrazenie nie je bez chýb. Hoci nezväčšuje oblasti tak výrazne ako Mercatorova projekcia, určité miesta sa javia ako natiahnuté horizontálne pri póloch a vertikálne pri rovníku. Tieto skreslenia môžu viesť k iným druhom nesprávneho vnímania veľkostí a tvarov.

V dnešnej dobe, keď je k dispozícii množstvo mapových projekcií, je dôležité si uvedomiť, že žiadna projekcia nemôže dokonale zobraziť sférický svet na plochej mape bez určitého skreslenia. Voľba medzi Mercatorovým a Gall-Petersovým zobrazením (alebo akoukoľvek inou projekciou) by preto mala závisieť od účelu, pre ktorý je mapa používaná. Pre navigáciu a mapové služby, ktoré vyžadujú zachovanie smerových kurzov, môže byť vhodnejšie Mercatorovo zobrazenie. Na vyučovacie a vzdelávacie účely, kde je dôležité porozumieť skutočnej veľkosti a vzájomnému postaveniu krajín, môže byť lepšia voľba Gall-Petersova projekcia.

V konečnom dôsledku je dôležité pripomenúť, že každá mapa je len zjednodušením reality a mala by byť používaná s porozumením jej limitov a skreslení.