Po kreslení prichádza pri výrobe máp na rad rytie

8 júla, 2020

Novinky

Dnes budeme pokračovať vo výklade o tom, akým spôsobom sa kedysi vyrábali mapy. Po kreslení to bolo rytie, o ktorom sa tiež môžete viac dozvedieť v našom Slovenskom múzeu máp. Kartograf ryl mapu do tzv. kartografickej fólie.

Rylo sa hrotmi nesenými rycími vozíčkami na zelenú podkladovú fóliu, ktorú mal kartograf položenú na podsvietenom skle.

Počas prehliadky si môžete obzrieť aj rycí pantograf (nástroj s dvoma ramenami na prenos jednotlivých značiek z podkladovej šablóny), jeho fungovanie sa dá vysvetliť na princípe dnešného CTRL+C – CTRL+V.

Okrem rycieho pantografu si u nás môžete prezrieť aj blokovače (slúžili na zaznamenávanie zástavby) či krúžkovače ( najmä ma zaznačovanie lesov).

Tešíme sa na Vás v Kynceľovej pri Banskej Bystrici!