Poznáte turistické značenie?

21 mája, 2021

Zaujímavosti

Slovensko je svetová veľmoc v turistickom značení.

Máme jednu z najdokonalejších a najhustejších sietí turistického značenia v dĺžke asi 15 000 kilometrov značkovaných chodníkov, kde je umiestnených okolo 7 000 smeroviek a 2 000 smerovníkov.

Farebnosť jednotlivých turistických značiek má svoje opodstatnenie.

-červenou sa označujú trasy diaľkového charakteru (napríklad nám známa Cesta hrdinov SNP), prípadne hrebeňovky,

–modrou trasy významné na úrovni kraja, zväčša vedúce jedným pohorím,

-zelenou na úrovni okresu, tiež nástupové chodníky – z dolín na hrebene,

-žltou sú zvyčajne spojky medzi ostatnými trasami.

Čiže sa môže v turistickej mape zdať, že žltá trasa je kratšia oproti ostatným, ale z fyzického hľadiska je oveľa náročnejšia. Väčšinou tieto trasy vedú naprieč pohorím a tým pádom je prevýšenie terénu veľké.

Turistické značenie sa nachádza vždy na viditeľnom mieste, cez ktoré vedie turistická trasa alebo cyklotrasa. Môže to byť aj náučný chodník, či značený miestny chodník. Turistické značenie väčšinou vidieť na kmeni stromov, na balvane či výraznejšom kameni, samotnom smerovníku, i na stĺpoch či drevených trámoch.

Pozor ale na niektoré značky, ktoré sa môžu zdať, že sú turistické, no v skutočnosti patria inému typu značenia. Napríklad na kmeni stromu môžete vidieť červené X, či jednofarebné hrubé čiary. Toto môže byť označenie, ktoré používajú lesníci.