Pred budovou múzea pribudla záhadná skrinka

31 marca, 2022

Zaujímavosti

Slovenské múzeum máp ponúka svojim návštevníkom nielen kultúrny a populárno-náučný zážitok. Pred budovou múzea sa nachádza skrinka, z ktorej si môžu návštevníci vziať rôzne turistické mapy a knihy úplne zadarmo.

Múzeum obľúbené nielen okoloidúcimi turistami

Okolie Banskej Bystrice ponúka širokú škálu možností turistiky, rekreačného, športového vyžitia a kultúrneho zážitku. Domáci o tom vedia svoje.

Nad Banskou Bystricou sa vyníma obľúbený, turistami navštevovaný vrch Panský diel s nadmorskou výškou 1100,2 m n. m. Turistické trasy k nemu vedia z rôznych strán. Jedna z nich aj cez obec Kynceľová, ktorá je známa jediným múzeom máp na Slovensku. „Návštevníci múzea sú najmä v letnej sezóne turisti a cyklisti, ktorí majú namierené práve do prírody v okolí Bystrice. Návštevou našej expozície nepohrdnú ani tí, ktorých baví skôr mestská turistika a chcú si odniesť kultúrny zážitok,“ hovorí riaditeľ Slovenského múzea máp, Milan Paprčka.

Múzeum, ktoré v tomto roku bude onedlho oslavovať štyri roky fungovania patrí medzi popularizačno-vzdelávaciu a kultúrno-technickú atrakciu s nadregionálnym významom. „Aj napriek svojim neveľkým fyzickým rozmerom ponúka expozícia mnoho netradičných a zážitkových foriem prezentovania geografie, kartografie a geodézie. Preto nás čoraz viac navštevujú základné školy. Samotní žiaci oceňujú spôsob, akým je im vysvetlená daná problematika a možnosti, ktoré expozícia ponúka,“ približuje kurátorka múzea máp Andrea Farkašová.

Skrinka s knihami a mapami zadarmo

Novinka, ktorá pribudla v posledných dňoch pred budovou múzea máp, si všimnú aj okoloidúci, ktorí ešte neabsolvovali prehliadku v expozícii. Pri mapomate, ktorý vydáva aktualizované turistické mapy sa nachádza skrinka, do ktorej môže nahliadnuť ktokoľvek. Z nej si môžete vziať akúkoľvek mapu či knihu, a to úplne zadarmo. „Mnohých to prekvapilo a ešte sa radšej prišli aj osobne spýtať, či si skutočne môžu vybrať zo skrinky čo chcú. Táto myšlienka, aby rôzne mapové diela a knihy boli zadarmo, vznikla vo vydavateľstve CBS, ktorá je zriaďovateľom Slovenského múzea máp. Sú to vlastne vyradené knihy a mapy, ktoré sa pri preprave istým spôsobom poškodili,
a tak znehodnotili. Tieto diela už nemôžu byť predávané a namiesto toho, aby sa dali do zberu, sme ich poskytli našim návštevníkom zadarmo.
Občas si v skrinke nájdeme aj milé odkazy s poďakovaním,“ 
s úsmevom vysvetľuje Andrea Farkašová.

Foto: Peter Korček, Mafra Slovakia

Archív Slovenského múzea máp