Pribudol nám exponát – vojenská špeciálna mapa

30 júna, 2020

Novinky

V Slovenskom múzeu máp nám pribudol exponát, štátne mapové dielo, konkrétne list Mošoviec z roku 1938. Takýmito mapovými listami bola v tomto období zobrazovaná celá ČSR. Exponát, ktorý nájdete v našom múzeu je v mierke 1:75 000 a ide o originál. Viditeľné na mape sú sídla a oblasti (mimo iných): Mošovce, Slovenská Lupča, Nízke Tatry a Veľká Fatra.

V mape sú zobrazené aj zelené lesné plochy.

Mošovce

1 : 75 000 tretie vojenské mapovanie(1869 – 1885)

Po prvej revízii špeciálnych máp 1:75 000 zostala forma ich grafického spracovania nezmenená. Okrem úpravy názvoslovie a revízie a doplnenie polohopisu na súčasný stav boli iba opravené hrubé nepresnosti vo výškových údajoch a vo vyjadrení terénnych tvarov. Topografi pri revízii pripravili aj koncept pre dodatočné znázornenie lesných plôch, ktoré do týchto máp boli vytlačené až pri ich ďalších vydaniach. Topografické mapy boli vytlačené pôvodne v dvoch farbách, polohopis, údaje o nadmorských výškach a názvoslovie čierno, vrstevnice hnedo. V nasledujúcich vydaniach potom boli do máp dotlačené lesné plochy v zelenej farbe. Po roku 1935 potom boli reambulované mapy doplnené o kilometrovú sieť súradnicového systému SJTSK.