Pripomíname si 1157. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

5 júla, 2020

Novinky

Dnes si pripomíname 1157. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy (r. 863). 5. júl je aj štátnym sviatkom SR na počesť týchto dvoch bratov. My Vám  v tento deň prinášame aj pár zaujímavých máp, ktoré súvisia s ich misiou na našom území:

1. Veľká Morava, autor: Miroslav Pazdera, rok 2013 – túto mapu nájdete aj v expozícii nášho Slovenského múzea máp

2. Mapa Európy v roku 814,zdroj: Johann Gustav Droysen– Allgemeiner Historischer Handatlas. Foto: wikimedia

3. Misia Cyrila a Metóda, zdroj: bystricoviny.sk

A teraz sa vráťme na krátko k samotnej misii a dejinám Veľkej Moravy. Knieža Rastislav (846-870) si uvedomoval, že slobodu a nezávislosť Veľkej Moravy ubráni len jej oslobodením spod cirkevnej závislosti od franských kňazov a biskupov. Obrátil sa preto na byzantského cisára Michala III. so žiadosťou o vyslanie kňazov, ktorí by šírili na Veľkej Morave kresťanstvo a vzdelanie v slovanskom jazyku.

Cisár poveril v roku 863 touto úlohou bratov Cyrila Konštantína a Metoda, ktorí pochádzali z gréckeho Solúna a poznali jazyk južných Slovanov. Na Veľkej Morave bratia šírili kresťanstvo a vzdelanie, vychovávali mladých kňazov, pozdvihli slovanský jazyk na úroveň latinčiny a gréčtiny. Ich činnosť narážala na nevôľu franských kňazov, čo vyústilo v sporoch o slovanskú bohoslužobnú reč. Pápež ho vyriešil v prospech oboch bratov a Veľká Morava dostala samostatnú cirkevnú správu na čele s arcibiskupom Metodom, čím sa zbavila priamej závislosti od Východofranskej ríše.

 Viac informácií nájdete aj v tomto článku na našej webovej stránke:

https://www.muzeummap.sk/milan-pazdera-namaloval-aj-prvy-statny-utvar-zapadnych-slovanov/