Žiaci zo ZŠ Ďumbierska, BB

Žiaci 6.A. triedy zo ZŠ Ďumbierskej 77, ďakujú za krásnu prehliadku! Veľmi sme sa zabavili.