Žiaci zo ZŠ Ďumbierska, BB

11 júla, 2022

Žiaci 6.A. triedy zo ZŠ Ďumbierskej 77, ďakujú za krásnu prehliadku! Veľmi sme sa zabavili.