SLOVENSKO NA MAPÁCH 1. časť – Lazarova mapa Uhorska (1528)

24 septembra, 2020

Novinky|Slovensko na mapách

Lazar Roseti (sekretár ostrihomského arcibiskupa) dokončil svoju mapu v roku 1513. No kvôli politickým nepokojom bola mapa vytlačená až v roku 1528. Zaslúžil sa o to Georg Tannstetter, významný viedenský humanista, astronóm a osobný lekár Ferdinanda I., ktorý mapu upravil a pripravil pre tlač.

Bola vyhotovená ako precízny drevorez skladajúci sa zo štyroch častí. Na svoju dobu mimoriadne podrobná mapa, ktorá  využívala kopčekovaciu metódu znázorňujúca pohoria. 

Stromy symbolizujúce stromy sú zelené, spomínané kopčeky znázorňujúce pohoria sú sivé zastavené oblasti sú ružové a strechy budov červené.

Na mape je 900 miestnych názvov, z čoho územie Slovenska pripadá 260 názvov. Slovenské názvy sú gramaticky správne, no občas sa vyskytujú aj nemecké tvary.

Orientácia je približne na severovýchod a mierka mapy je 1:1 093 000.