SLOVENSKO NA MAPÁCH 4. časť – Lipského mapa Uhorska (1804)

5 októbra, 2020

Zaujímavosti

Ďalším významným uhorským kartografom po Mikovínim bol Slovák Ján Lipský. Predovšetkým bol vojak, ale omnoho väčší význam mala jeho súkromná kartografická činnosť.

Pre určenie polôh základných bodov trigonomitrickej siete použil výsledky astronomickej expedície. Na základe astronomických súradníc vypočítal súradnice asi tisíc ďalších bodov v Uhorsku.

Za základný poludník si zvolil meridián ostrova Ferro.

Dielo je spracované na 12 mapových listoch, z toho 9 listov tvorí samotnú mapu, ostatné zobrazujú administratívne rozdelenie Uhorska.

Lipského mapa je veľmi presná a podrobná. Terén je vyjadrený nepravidelnými šrafami so šikmým osvetlením zľava.

Poludníky a rovnobežky rozdeľujú mapu na polia, ktoré sú na okraji mapy označené písmenami a číslicami, čo je pomôcka na vyhľadávanie v registri.

Lipského mapa Uhorska mala mimoriadne veľký úspech, až sa v roku 1809 muselo dotlačiť ešte ďalších 200 exemplárov.