A. Lisičanová, učiteľka geografie ZŠ A.Sládkoviča Sliač

18. 11. 2020 "Dobrý deň, milé Slovenské múzeum máp !

Chcela by som sa s Vami podeliť o výsledky práce žiakov 5.ročníka počas dištančného vzdelvávania.

Na hodinách geografie v 5. ročníku práve preberáme tému Mapy. Práve to ma motivovalo k tomu, aby som pre žiakov vytvorila úlohu, pozrieť si Vaše múzeum virtuálne.

Žiakom som poslala materiál, v ktorom mali zaznamenať informácie, ktoré sa dozvedeli  v 4 videách. Zároveň mali aj napísať, čo sa dozvedeli, čo už vedeli a čo ich zaujalo. Keďže práce žiakov boli zaujímavé , ich  odpovede Vám posielam v prílohe. Je to síce viacej čítania, ale je vidieť, že žiakov virtuálna prehliadka zaujala. Už mi aj avizovali, že chcú Vaše múzeum navštíviť aj s rodičmi.

Učitelia v tejto dobe dištančnej výuky hľadajú všetky možné spôsoby , ako žiakom sprístupniť nové učivo. A aj toto je jedna z foriem.

Veľmi pekne Vám ďakujem za možnosť Vás navštíviť, aj keď len takto - cez internet.

Nesmierne si vážim Vašu prácu a aj to , že aj v dobe mimoriadnej situácie dokážte priniesť množstvo informácií našim žiakom."

So želaním všetkého dobrého, hlavne veľa zdravia všetkým zamestnancom

Alena Lisičanová, učiteľka geografie ZŠ A.Sládkoviča Sliač

Zadanie  pre žiakov tu:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJist9jbKjsbVgNW_4THsXIyWEiNm0z6frgk87vzOS1XDhlA/viewform

Pin It on Pinterest