V Slovenskom múzeu máp nájdete aj mapy miest Sarajevo a Záhreb využívané vojakmi pôsobiacimi vo vojenskej mierovej misii UNPROFOR

25 júna, 2020

Novinky

Tento týždeň nám pribudli do nášho múzea tri zaujímavé mapy. Konkrétne sú to:

  • 1992  – mapa  mesta Zahreb – vyobrazené podrobne sú aj miesta, ktoré boli zbombardované, napr. nemocnice, školy – mapa sa využívala aj v boji
  • 1993  –  mapa  mesta Sarajeva – vyobrazené podrobne sú aj miesta, ktoré boli zbombardované, napr. nemocnice, školy – mapa sa využívala aj v boji
  • 1994  – automapa   využívaná na presun

Mapy boli využívané vojakmi pôsobiacimi vo vojenskej mierovej misii UNPROFOR počas ozbrojeného konfliktu v Bosne a Hercegovine (1..3.1992-14.12.1995),ktorý bol súčasťou občianskej vojny v Juhoslávii.

Počas vzniku Slovenskej republiky  pôsobil v operácii 115-členný slovenský peší prápor pôsobiaci na území Chorvátska v oblasti Plitvických jazier. Prápor slúžil v operácii do apríla 1993. Prítomnosť Slovákov v operácii však bola podnetom pre vyslanie ženijnej jednotky. V súlade so spracovaným plánom sa v dňoch 1. a 2.  mája 1993 zo Serede dvoma vlakovými súpravami vypravila ubytovacia skupina 97 vojakov. Cieľovými stanicami boli chorvátske mestá Daruvar a Lipik. V Daruvare pripravili ubytovacie priestory pre veliteľstvo a štáb práporu, v Lipiku pre hlavné sily jednotky a logistické zabezpečenie.

Celý 418  členný prápor (SLOVENGBAT) sa na mieste určenia zhromaždil  26.5.1993. K hlavným operačným úlohám jednotky patrila rekonštrukcia mostov, ciest a ďalších objektov, vytyčovanie zamínovaných úsekov, zaistenie mínovej bezpečnosti, budovanie úkrytov, ochranných stavieb, vŕtanie studní a ťažba vody, školenie ostatných jednotiek v súvislosti s mínovým nebezpečenstvom a humanitárna pomoc obyvateľstvu. Časti spolu 606 -členného práporu, vytvárané podľa charakteru úloh, pôsobili na viac ako 30 miestach Chorvátska i Bosny a Hercegoviny, napríklad v Gračaci, Knine, Topusku, Gline, Váreši, Zenici, Sarajeve, na hore Igman, na rieke Neretva a inde. To kládlo nesmierne nároky na spojenie, zásobovanie, striedanie ľudí a dokonalú súhru velenia pri riadení činnosti.

Príslušníci SLOVENGBAT-u preverili a odmínovali vyše 500000  m2 terénu, zneškodnili 849  protitankových a protipechotných mín a 1040  kusov rôznej munície. V mostovom programe postavili vyše 30 mostov – všetky z materiálu dovezeného zo Slovenska. Osobitnú kapitolu tohto programu predstavuje 200 m dlhý pontónový most na rieke Neretva, asi 30 km severne od Mostaru. Od januára 1996 slovenský ženijný prápor slúžil v rámci operácie UNTAES. V operácii zahynuli dvaja príslušníci OSSR – 22. apríla 1993  rtm. Igor RIGO pri delostreleckej prestrelke a 27. októbra 1994  spojár čat. Vladimír GRMAN pri zlyhaní hydrauliky zdvíhacieho zariadenia používaného pri inštalácii anténnych spojovacích systémov.

Velitelia jednotky:
plk. Ing. Ľubomír KOLENČIK, máj 1993 –december 1994,
pplk. Ing. Daniel KOSTRA, december 1994  – august 1995,
pplk. Ing. Rostislav ŠMEHLÍK, september 1995  – január 1996 
Zahraničné misie príslušníkov slovenských ozbrojených síl zohrali významnú úlohu pri začleňovaní Slovenska do NATO a Európskej únie a veľkou mierou prispeli k tomu, že sa stalo rešpektovanou a akceptovanou demokratickou krajinou.
Zdroj: https://www.uvv-sr.sk/historia.phtml?id3=33475